Агрохімічний аналіз – шлях до ефективного землеробства

Цими жаркими липневими днями в Україні повним ходом йдуть жнива озимих зернових та ріпаку. Цьогорічні погодні «сюрпризи» – відсутність зими як такої, дефіцит вологи весною, приморозки, суховії та багато іншого – внесли свої, нажаль від’ємні, поправки в урожайність всіх культур. Через суттєво нижчу відносно попередніх років продуктивність зернових культур аграрії недорахуються чимало прибутків і багато з них будуть боротись за виживання.

Проте чи тільки несприятлива погода стала причиною таких результатів в цьому році? Безперечно, вплив цього чинника є вирішальним. Проте не слід забувати і про прорахунки в технології вирощування, серед яких чи не основним є часткове або повне нехтування сівозміни та системи живлення рослин. Чи розуміємо ми стан родючості грунтів? Чи цікавить нас кількість доступних форм та, що не менш важливо, співвідношення між основними макроелементами в грунтах? Чи враховуємо ми потреби сільськогосподарських культур в тих чи інших елементах живлення при плануванні внесення мінеральних добрив? Таких питань можна назбирати кілька десятків і в багатьох випадках агрономи, керівники сільськогосподарських підприємств не можуть на них відповісти.

Зважаючи на зростання затрат в сільському господарстві, негативні кліматичні тенденції, виснаження потенціалу природної родючості грунтів потрібно використовувати комплексні підходи у господарюванні, які дозволять більш раціонально розпоряджатися ресурсами та розуміти реальну ситуацію на своїх полях. ПП «Західний Буг» у своїй виробничій діяльності керується саме таким підходом, що дозволяє з року в рік одержувати стабільний прогнозований результат. Саме для цього на базі нашого підприємства вісім років тому була створена Агролабораторія.

На сьогодні Агролабораторія ПП «Західний Буг» – потужний самодостатній підрозділ, який оснащений одним з найкращих в Україні обладнанням та надає широкий спектр послуг десяткам зовнішніх замовників. Щороку через лабораторію проходить понад 6000 зразків грунту, що еквівалентно 60-70 тис. га обстежених полів. З цього об’єму тільки 30 % становлять зразки, які відбираються в межах нашої компанії. Все інше – це комплексний агрохімічний аналіз зразків, відібраних на полях клієнтів. Лабораторія також займається аналізом органічних та мінеральних добрив, насіння, зерна, води.

Важливою особливістю Агролабораторії являється те, що вона здатна забезпечити повністю замкнутий цикл агрохімічного аналізу – планування відбору, польовий відбір механічними грунтовими пробовідбірниками, безпосередньо лабораторний аналіз, розробка картограм та завдань для диференційного внесення добрив, надання рекомендації щодо системи живлення в залежності від сівозміни, режиму зволоження та планової врожайності. Саме це дозволяє нам вже багато років плідно працювати у сфері надання даних послуг в Україні та мати бездоганну ділову репутацію у аграріїв.