Інтегрована Система Захисту (ІЗС)

ІСЗ це не одноразовий захід боротьби з шкодочинними організмами, а, скоріше, ціла низка оцінок, рішень, контролю шкідників/патогенів/бур’янів, та розробка комплексних заходів щодо подолання їх впливу на всі культури господарства та сівозміну в цілому.

Агрономи та консультанти з агрономії, які усвідомлюють ризики негативного впливу шкідників/патогенів/бур’янів, зазвичай дотримуються чотирирівневого підходу:

Оцінка порогів шкодочинності

Перш ніж вживати будь-які заходи боротьби зі шкідниками, ІЗС встановлює поріг дії – межу, в якій популяції шкідників або умови навколишнього середовища вказують на необхідність вжиття заходів боротьби зі ними. Рівень, на якому шкідники стануть економічною загрозою, має вирішальне значення для подальших рішень щодо їх контролю.

Моніторинг та виявлення шкідників

Не всі комахи, бур’яни та інші живі організми вимагають контролю. Багато організмів нешкідливі, а деякі навіть корисні. Програми ІЗС працюють для моніторингу на наявність шкідників та їх точної ідентифікації, так що відповідні рішення щодо контролю приймаються з огляду на поріг шкодочинності та умови ймовірного поширення загроз. Цей моніторинг та ідентифікація оптимізує використання пестицидів.

Профілактика

Як перша лінія боротьби зі шкідниками, програми ІЗС працюють над плануванням структури посівів, щоб запобігти перетворенню шкідників в загрозу. Це може означати використання культурних методів, таких як сівозміна між різними культурами, вибір стійких до шкідників сортів та посів сидератів, які перешкоджають поширенню шкідників. Ці методи контролю можуть бути дуже економічно ефективними і практично не представляти ризику для людей чи навколишнього середовища.

Контроль

Як тільки пороги шкодочинності перейдені та всі фактори вказують на необхідність боротьби зі шкідниками, програми ІЗС дозволяють вибрати відповідний метод боротьби з огляду на його ефективність, з врахуванням ризиків його використання (тривалість дії за конкретних умов).