Вирощування зернових культур

Спектр показників для аналізу насіння:
 • Вологість
 • Чистота насіння та відхід
 • Енергія проростання та схожість
 • Життєздатність
 • Маса 1000 насінин
 • Посівна придатність
 • Зараженість шкідниками
Спектр показників для аналізу зерна:
 • Аналіз органолептичних показників зерна
 • Вологість (зерна, борошна, зернопродуктів)
 • Вміст загальної золи
 • Масова частка білка
 • Олійність
 • Кількість та якість клейковини
 • Число падіння
 • Скловидність
 • Натура зерна
 • Вміст домішок в зерні
Аналіз вологості насіння

Сухими вважаються зерно і насіння, в яких при проведені аналізу не виявлено вільної вологи, наявна тільки зв’язана волога, що не забезпечує активної життєдіяльності як насіння, так і мікроорганізмів. Вологість, при якій в зерні з’являється вільна волога і різко зростає інтенсивність дихання зерна, називають критичною.

Таблиця 1. Величини критичної вологості зерна і насіння різних культур

КультураВологість сухого насіння (не більше), %Критична вологість, %
Пшениця, жито14,014,5-15,5
Овес13,514,0-15,0
Соняшник7,08,0-10,0
Гречка, ячмінь14,515,0-16,0
Горох14,015,0-16,0
Аналіз енергії проростання та схожості

Лабораторну схожість та енергію проростання визначають методом пророщування. Даний метод дозволяє визначити кількість насінин у відсотках, здатних утворювати добрі і пропорційно розвинуті, цілі, здорові або ж з незначними дефектами проростки (корінці, підсім’ядольне та надсім’ядольне коліна, сім’ядолі, колеоптиль) за оптимальних умов пророщування. Енергія проростання насіння характеризує життєздатність насіння, від якої залежить швидкість їх проростання. Насіння з високою енергією проростання дає ранні і рівномірні сходи.

image_1
image_2
image_3
image_1 – копія
image_2 – копія
image_3 – копія

Умови, які є обов’язкові (субстрат, температура) для аналізу, а також додаткові вказівки щодо порушення стану спокою насіння наведені в ДСТУ 4138-2002.